Váš specialista na záchytné vany.

Víte jak správně skladovat nebezpečné látky?

Voda je nejdůležitější tekutina na zemi, bez ní by nebyl život!


Veškeré látky, které mohou znečistit vodu, se považují za nebezpečné a je nutné je správným způsobem skladovat, aby se zabránilo možnému úniku a následné kontaminaci vody.
Nebezpečnost jednotlivých látek je stanovena zákonem a podle typu látky je nutné vybírat i vhodné řešení z vhodného materiálu, kde budete chemikálii skladovat.

Rozlišujeme záchytné vany z těchto materiálů: (jejich přednosti můžete porovnat zde - vlastnosti)
 • ocelové záchytné vany (pozinkované nebo lakované)
 • plastové záchytné vany vyrobené z různých plastů nejčastěji z polyethylenu (PE)
 • sklolaminátové záchytné vany (vyrobené ze skelné látky zpevněné pryskyřicí)
Pro každou skladovanou látku se hodí jiný materiál, který je vhodný pro zachytávání případných úniků.

Záchytná vana musí mít dostatečný objem. Objem záchytné vany musí vždy odpovídat buď objemu největší skladované nádoby nebo minimálně 110% součtu objemu všech uložených nádob. Větší hodnota tak určuje jaký minimální záchytný objem musí vana mít.
Výjimku tvoří skladování nebezpečných látek v pásmu ochrany vodních zdrojů. Zde je nutné vždy použít záchytné vany se záchytným objemem 100% objemu skladovaných nádob.
SKLADOVÁNÍ LÁTEK OHROŽUJÍCÍ VODNÍ ZDROJE
ADR označení látek nebezpečných pro životní prostředí
 • vyberte vhodný systém pro uskladnění látek (záchytná vana,
  regál s vanovými policemi, skříň nebo jiné řešení)
 • ověřte velikost a objem skladovaných látek a vyberte odpovídající velikost vany s odpovídajícím záchytným objemem
uskladnění chemikálií
SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK
ADR označení hořlavých látek
 • výběr vhodného místa (dodržení bezpečnostních odstupů ...)
 • typ skladování (např. odolné ohni F90 ...)
 • chráněné provedení do výbušného prostředí, elektro vybavení ...)
 • zemnění
 • dostatečné odvětrávání
 • podle požadavků umístění hasicího přístroje
 • požární požadavky
 • další oficiální požadavky
uskladnění hořlavých látek
Copyright © 2024 Záchytné vany. Powered by Zen Cart