Srovnání vlastností záchytných van

Srovnání vlastností

VLASTNOSTI SKLOLAMINÁTOVÉ POLYETHYLENOVÉ OCELOVÉ
Odolnost proti korozi
Záchytné vany musí během celé doby své životnosti být těsné a nesmí být narušena jejich funkčnost
Nepodléhá korozi po celou dobu životnosti Nepodléhá korozi po celou dobu životnosti Může být poškozeno korozí a proto je nutné dodržovat pravidelné kontroly těsnosti
Povinnost kontroly dna záchytné vany
Záchytná vana a rošt je nutné každé dva roky podrobit vizuální kontrole. Výsledek prohlídky musí být zaprotokolován a na vyzvání příslušného kontrolního orgánu musí být předložen.
Není nutná žádná kontrola koroze, protože materiál nepodléhá korozi Není nutná žádná kontrola koroze, protože materiál nepodléhá korozi Materiál je korozivní a proto je nutné dodržovat pravidelné kontroly po 2 letech.
Čištění záchytných van z vnitřní strany
Uživatel musí pravidelně (nejlépe každý týden) kontrolovat obsah záchytné vany. Pokud došlo k úniku uskladněných kapalin, je nutné uniklou kapalinu v souladu s předpisy ekologicky likvidovat a doporučuje se záchytnou vanu vyčistit.
Hladké vnitřní stěny záchytné vany umožňují snadné čištění Hladké vnitřní stěny záchytné vany umožňují snadné čištění, které komplikuje nepravidelný tvar a množství vyztužovacích prolisů na tvaru záchytné vany Hladké vnitřní stěny záchytné vany umožňují snadné čištění
Stabilita záchytných van
Síla stěny záchytné vany musí být dostatečně silná, aby síly působící na záchytnou vanu a její stěny byly konstrukcí vany eliminovány. Záchytné vany se smí uložit jen na schválené plochy (povrchy).
Struktura materiálu poskytuje vysokou pevnost a stabilitu i při relativně tenké stavbě stěny Pro zajištění stability jsou nutné stěny s větší tloušťkou a konstrukce vyžaduje další podpůrné prolisy, které stabilitu zvětšují Minimální doporučená tloušťka stěny - 3 mm
Manipulace se záchytnými vanami
Způsob manipulace se záchytnou vanou závisí převážně na celkové hmotnosti a provedení vany.
Nízká hmotnost díky tenkým stěnám a vlastní konstrukci záchytné vany Větší tloušťka stěny záchytné vany může vést ke zvýšení hmotnost záchytné vany a tím i k celkové hmotnosti včetně skladovaných látek Ocel je nejtěžší z dostupných materiálů a tím se ztěžuje veškerá manipulace např. i při pravidelných kontrolách dna záchytné vany
Životnost materiálu záchytných van
Předepsané požadavky na záchytné vany zůstávají v platnosti po celou dobu jejich používání
Vlastnosti materiálu se nemění v průběhu celého životního cyklu záchytné vany Díky přírodním vlivům a vlastnostem materiálu dochází k postupnému snižování tuhosti materiálu v průběhu životního cyklu záchytné vany Koroze může způsobit ztenčení stěny záchytné vany a tím snížit i její stabilitu a těsnost
Doporučení použití záchytné vany pro konkrétní uskladněné látky
Předepsané požadavky na záchytné vany zůstávají v platnosti po celou dobu jejich používání
nafta, čerstvé i použité oleje, slabé kyseliny a louhy kyseliny a louhy benzín, látky s nízkým bodem vzplanutíVhodnost použití záchytné vany pro konkrétní typy látek

Skladované látky


Záchytné vany
Použitý olej známého původu - (hořlavé, bod vzplanutí > 55°C) Topný olej a nafta - (hořlavé, bod vzplanutí > 55°C) Benzín, Nitro (extrémně hořlavé látky, snadno vznětlivé a vznětlivé) Louhy do PH 8 Kyseliny nad PH 8 Kyseliny do 10%-ního roztoku solí s PH 6-8 Kyseliny do 20%-ní koncentrace, kyseliny do akumulátorů do koncentrace 37%
Sklolaminát X X - X - X X
Ocel lakovaná, pozinkovaná X X X X - - -
PE - Polyethylen - - - X X X X
Copyright © 2024 Záchytné vany. Powered by Zen Cart